Skip to content

Etter seremonien

Informasjon

Informasjon om hva som skjer etter en seremoni

For de fleste vil et arveoppgjør være en fremmed prosess, og ofte vet man ikke helt hvor man skal begynne. Det finnes mye god informasjon på nettet. Antallet skjemaer og papirer kan virke overveldende, selv i de tilfellene hvor familieforholdene og dødsboene i utgangspunktet ikke er spesielt kompliserte. Vi vil være behjelpelige slik at dere kommer i gang med prosessen, og kan bistå underveis dersom det er noe man er usikker på. 

Skjema for privat skifte kan du finne her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ae854caf6cc942fa9039e8d34f8aa8d2/bokm-privat-skifte.pdf

En urnenedsettelse skjer som regel innen seks måneder etter dødsfallet. Kirken tar kontakt med dere når urnen er klar. 

Ved nedsettelsen møter man frem ved gravstedet til avtalt tidspunkt. Vanligvis er det ingen seremoni i forbindelse med nedsettelsen, men vi vil hjelpe dere med å arrangere dette dersom det er ønskelig.

Urnen blir satt ned av en representant fra kirkegårdsbetjeningen.

Ved askespredning må det først sendes en søknad til Statsforvalteren i det aktuelle fylket. Vi kan informere nærmere om dette og hjelpe dere med søknadsprosessen.

Priser

Vi har full åpenhet rundt priser og er opptatt av at en gravferd ikke skal bli dyrere enn nødvendig. Vi deler alltid ut prisliste og pristilbud etter hvilke valg som er gjort slik at det ikke skal komme noen overraskelser i ettertid.