Skip to content

Seremoni og minnestund

Forberedelser

Forskjellige seremoniformer og informasjon

Når noen dør, er det de nærmeste pårørende som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes ønsker. Mange pårørende ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv, og vi vil i samarbeid med dere lage en personlig ramme rundt seremonien tilpasset deres ønsker. Seremonien gjennomføres som oftest innen 10 dager etter dødsfallet. Seremonien foregår som oftest i en kirke, kapell eller et seremonirom, men det finnes også andre og enklere alternativer.

Man står fritt til å velge om man vil ha en seremoni, eller om man ønsker en gravferd uten seremoni. Noen foretrekker heller en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å ta seg tid til å tenke igjennom hvilken type seremoni eller markeringsmåte som best ivaretar de etterlattes behov og den avdødes ønsker.

Vi formidler kontakt med prest eller gravferdstaler. Om man velger en kirkelig seremoni, så tar vi kontakt med en prest for dere. Presten vil da kontakte dere for å avtale et møte hvor dere sammen går gjennom innholdet i seremonien og minnetalen. Ved livssynsnøytrale seremonier vil vi kunne formidle kontakt med en gravferdstaler om dere ønsker det. Gravferdstaleren er den som leder seremonien og har gjennomgått en grundig opplæring for å kunne bistå som taler i livsynsnøytrale seremonier å vil være med på å lage en fin og verdig ramme rundt seremonien.

Etter at innholdet i seremonien er fastlagt, er det naturlig å sette opp et minneprogram. Minneprogrammet gir en oversikt over innholdet i seremonien. Vi vil i samarbeid med dere sette opp et forslag til minneprogram og dere står naturligvis helt fritt til når det gjelder uforming og innholde. Når minneprogrammet er godkjent av dere, sender vi det til trykking. Dette bør skje senest fem dager før selve seremonien skal finne sted.

Vi vil være behjelpelige med bestilling av blomster og dekorasjoner til seremonien om dere ønsker det. Vi ønsker ikke å være noe fordyrende mellomledd, og vil derfor kun videreformidle bestillinger av de blomstene og dekorasjonene dere ønsker, uten påslag eller ekstra kostnader. Vi har lang erfaring med pynting av seremonirom og vil naturligvis bistå dere med valg av blomster og dekorasjoner om dere ønsker det.

Det musikalske er ofte med på å sette stemningen og rammen for hele seremonien. Valg av seremoniform kan naturlig nok legge noen føringer for sang og musikkvalg, og det vil være naturlig å rådføre seg med organist, prest eller gravferdstaler dersom man skulle være i tvil.

Vi har opparbeidet oss et godt kontaktnett med svært dyktige musikere og solister og vil være behjelpelige med å velge en musiker som vil passe til deres musikkønsker. 

Seremoni

På seremonidagen

Vi vil være på plass på seremonistedet omlag to timer før seremonistart. Om de nærmeste pårørende ønsker å være med å sette sitt preg på pyntingen er de naturligvis velkomne til dette. Dette avtaler vi på forhånd, og det vil da være naturlig at de som skal være med på pyntingen kommer til seremonistedet en og en halv time før seremonien starter. Dørene åpnes for øvrige fremmøtte ca. 30 minutter før seremonistart.


Hvor de nærmeste pårørende skal sitte under seremonien varierer fra sted til sted, og dette vil vi informere dere om på forhånd.